header-img
Meny
Tildeling med fokus på utdanning
 
I 2015 er det 37 grupper og skoler som får støtte til samarbeid fra Vennskap Nord/Sørs skole- og lokalsamfunnsprogram. Tildelingen er på totalt 2.586.000. Vennskap Nord/Sør mottok i alt 54 søknader fra både skole og grupper. Etter at vi fikk redusert støtte fra Norad har vi valgt å prioritere samarbeid som jobber med å gi barn og ungdom global kompetanse, og kvalitet i utdanningen. Dette betyr at det er flere skoler enn grupper som får støtte, og gruppene som ble valgt til å få støtte er de som samarbeider med skoler i lokalsamfunnsprosjektene.

 

I tillegg kommer det tildeling til Sør-Sørsamarbeid, det vil si regionale samarbeid mellom grupper/skoler i sør, men denne tildelingen er ikke ferdig behandlet ennå.