header-img
Meny

Vennskap Nord/Sør

E-post
 

Vennskap Nord/Sør er et internasjonalt nettverk av lokalsamfunn, kommuner, skoler og enkeltmennesker som driver internasjonale samarbeid.

På bildet ser du elever fra vennskapsskolene Ole Vig videregående skole og Joytown Secondary School i Kenya. Skolene har lenge samarbeidet om entreprenørskap og ungdomsbedrifter. Her har elevene akkurat fått vite at de har vunnet en internasjonal konkurranse for en av deres ungdomsbedrifter.

Les mer om dette på midtsiden i vårt eksempelhefte.

 

Hva jobber vi for?

Vi jobber for en fredelig, rettferdig og bærekraftig utvikling som blir drevet fram av vanlige folks deltakelse og samarbeid. Å skape utvikling krever både innsikt i globale spørsmål – og konkrete, lokale tiltak. Vennskapssamarbeid gjør mennesker bevisst de store sammenhengene i verden.

Gjennom globalt samarbeid setter vi mennesker i stand til å påvirke sitt eget samfunn og endre sitt eget nærmiljø. Lokale nettverk bygges, sivilsamfunnet styrkes, og nye, kreative løsninger ser dagens lys. Vi driver ikke bistand eller nødhjelp, men skaper utviklingsreslutater i nord og sør gjennom samarbeid mellom likeverdige partnere.

De fleste av våre samarbeid er mellom en partner i Norge og en partner i Afrika, Latin-Amerika eller Asia. Men vi støtter også samarbeidsprosjekter mellom sør/sør.

Her kan du se oversikt over våre samarbeid.

En omfattende rapport publisert i begynnelsen av 2014, bekreftet at arbeidet vårt øker den globale forståelsen til mennesker i nord og sør og gir viktig krysskulturell kompetanse. Rapporten viste også at vi bidrar mer internasjonalt samarbeid i verden og har stor betydning for deltakernes personlige utvikling. Du kan lese rapporten her.

Du kan lese mer om våre mål og satsningsområder i vår strategi. 

 

Hvem er vi?

Vi er en medlemsorganisasjon med skoler, kommuner, lokale grupper og enkeltpersoner som medlemmer. På landsmøtet velger medlemmene et styre som er organisasjonens øverste organ utenom landsmøtet.

Vi har ingen partipolitisk eller livsynsmessig tilhørighet. 

 

Vår historie

Vennskap Nord/Sør ble etablert høsten 1990 som en landssammenslutning av personer, kommuner, institusjoner og organisasjoner som driver vennskapssamarbeid med land i sør. Målet var å danne et felles forum for diskusjon, idébytting og erfaringsutveksling innen nord-sør-vennskapssamarbeid.

Her kan du lese mer om Vennskap Nord/Sørs spede begynnelse.