header-img
Meny

Hva har vi lært?

“Det å få Norge litt på avstand fikk oss til å tenke. Vi føler det norske folk har fremmedfrykt. Nordmenn er rett og slett nervøse for det som er nytt og ukjent. Ettersom vi var i Guatemala da flyktningehysteriet begynte, så vi det fra en helt annen synsvinkel. Det var rett og slett skummelt å se hvordan våre landsmenn oppførte seg, mens vi satt i et fremmed land og ble tatt i mot med åpne armer».

Sitat fra evalueringen til de norske Spor-deltakerne om oppholdet i Guatemala

[Les mer]

 

Vennskap Nord/Sør får ikke videre støtte

Forrige uke kom beskjeden fra Norad. Vennskap Nord/Sør har fått avslag på hovedsøknaden for 2016-18 (med overordnet tema FNs bærekraftsmål). Vi har også fått avslag på søknad om informasjonsstøtte for 2016 (med tema flyktninger). Vi har mottatt et beløp for avvikling innen sommeren 2016.
Vi er veldig takknemlige for all den støtten som dere alle har vist oss den siste tiden. Dessverre var ikke engasjementet og mobiliseringen tilstrekkelig til å endre Norads syn på relevansen og viktigheten av vennskap og frivillighet i den langsiktige bistanden. I tillegg har en utfordrende flyktningsituasjon og akutte globale kriser bidratt til at det er mange som kjemper om de samme midlene.

[Les mer]

 

Spordeltakerne er hjemme igjen

Etter 5 måneder hjemmefra landet de 8 Spordeltakerne på Gardermoen 1. februar. 4 hadde vært i Guatemala og de andre 4 har vært i Tanzania. Der har de bodd i vertsfamilier, jobbet på lokale arbeidsplasser og lært språk. De har sett og opplevd hverdagen i et land veldig forskellig fra Norge, fått nye venner og fått med seg mange opplevelser som de vil huske lenge. Nå drar de hjem til familie og venner en måndes tid, og så kommer de til Oslo for å forsette med etterarbeid og informasjonsarbeid.

[Les mer]

 

Trenger vi frivillighet og grasrotengasjement i bistanden?

-Utfordringen med å få finansiering over bistandsbudsjettet til slike type prosjekter, er at bistanden i høy grad har blitt profesjonalisert, og man ønsker å redusere antall aktører og satsingsområder, sa Øyvind Eggen fra Norad. Det er heller ikke politiske føringer for å prioritere frivillighet og folkelig engasjement i den norske bistanden, så her bør man stille spørsmål til politikerne om de ikke ser verdien av dette.
25. januar inviterte Vennskap Nord/Sør til debatt om frivillighet og enkeltmenneskers engasjement i globale problemstillinger og fattigdomsbekjempelse. I panelet satt fagdirektør for evaluering i Norad, Øyvind Eggen direktøren i Fredskorpset, Nita Kapoor, Thomas Lindal og Vetle Brunner Åsen fra Kristiansand katedralskole Gimle som har et mangeårig samarbeid med en videregående skole i Nicaragua og Merete Wishman fra Melhus som har et samarbeidsprosjekt med skoler og kommuneadministrasjon i Taveta, Kenya.

[Les mer]

 

Østfold er Norges første fairtradefylke

Endelig kan Østfold  kalle seg landet første Fairtrade-fylke i Norge.
-Det er fantastisk når man i felleskap jobber for å fremme viktigheten av rettferdig handel i lokalsamfunnet. Det bidrar til bedre kår for bønder og arbeidere i fattige land, sier Marianne Størseth i Fairtrade Norge. 
Gruppen Østfold Fairtrade med Åse Rennesund og Liv Mari Henriksen i spissen har jobbet hardt og målretta i flere år for å oppnå dette. Gruppen har også et samarbeid med Guatemala med rettferdig handel som tema, og har vært en del av Vennskap Nord/Sør-nettverket i mange år.

[Les mer]

 

KrF og Venstre sikrer støtte til langsiktig bistand

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre kuttes ikke støtten til sivilt samfunn slik regjeringens forslag opprinnelig var, og Informasjonsstøtten beholdes. Dette er gode nyheter for frivillige organisasjoner som jobber med utvikling og bistand. Det har vært en massiv mobilisering, og mange har protestert mot de varslede kuttene. Men nå blir disse støtteordningene omtrent slik de har vært før for 2016, i alle fall.
Les hele saken i Bistandsaktuelt
Les Vårt Land: Slik hindrer de kutt i bistanden

[Les mer]