header-img

Refleksjoner fra regnskogen

En gruppe Huni Kuin indianere fra Amazonans har kommet til Oslo.  De har et samarbeid med en gruppe ungdommer på Sagene. Tema for samarbeidet et urfolks situasjon og bevaring av regnskog. De har jobbet sammen siden 2012.
I samarbeid med sine norske partnere ønsker de å formidle sitt syn på verden, sett gjennom Huni Kuin-filosofi, med kunst- og kulturuttrykk.
-Nordmenn mangler sin åndelighet, men har en flott måte å organisere samfunnet på. De tar vare på naturen selv i byene, sier de.

[Les mer]

 

Øst Afrikasamarbeid om funksjonshemmedes rettigheter

Mombasa-Morogoro-Thika South South Friendship Network Group er et nyetablert sør-partnerskap for å  sette fokus på funksjonshemmedes rettigheter i ØstAfrika. Gruppen springer ut fra Vennskap Nord/Sørs nettverk, og hver av dem har også et partnerskap med en norsk gruppe eller skole som jobber med fysisk eller psykisk utviklingshemmede. Se Facebook siden deres
(foto: Mombasa-Morogoro-Thika South South Friendship Network Groups logo)

[Les mer]

 

- When I have seen, I am responsable

- Det viktigste med vennskapssamarbeidet er å være et talerør for det palestinske folkets situasjon. Dette mener 25 representanter fra 5 norske kommuner som samarbeider med lokalsamfunn i Palestina. De møttes på Hamar for å utveksle erfaringer og oppdateres på den politiske situasjonen i regionen.
Representantene mener det er viktig å knytte sammen langsiktige norske og palestinske institusjoner for å styrke samfunnene i både Norge og Palestina.

- Dette er viktig for den globale kunnskapen på skoler og i kommuner. Det er viktig for fredsarbeid og antiradikaliseringsarbeid, mener konferansedeltagerne.

[Les mer]

 

De guatemalanske deltakerne er her

Rett før påske kom 8 guatemalanske ungdommer til Oslo. De er med på Sporprogrammet, og skal tilbringe 5 måneder i Norge. De er i gang med å bli kjent med landet og organisasjonen og i påsken har de møtt sine norske vertsfamilier for første gang.
Andrea, Christian, Cindy, Diana, Ixchel, Jacquline, Justo og Stephanie er plukket ut etter en omfattende rekrutteringsprosess med mange søkere.

[Les mer]

 

Er du reiselysten? Har du lyst til å oppleve verden?

Søk på spor: Har du lyst til å utforske en annen kultur, utfordre deg selv og dra på ditt livs eventyr? Nå har du sjansen til å reise på 5 måneders utveksling til GUATEMALA eller TANZANIA gjennom utvekslingsprogrammet SPOR.
SPOR er en 5 måneders kulturutveksling til Guatemala eller Tanzania hvor du får muligheten til å oppleve og ta del i hverdagslivet i et annet land.

[Les mer]

 

En varslet avkristning av ”Det hellige land”

I mer enn to tusen år har kristne i Palestina sett det som sin helt spesielle oppgave å ta vare på de hellige stedene i det vesten kaller ”Det hellige land”.
De har sett det som sin oppgave og forpliktelse å være vertskap for vestens kristne på pilgrimsreise. I Betlehem og Jerusalem finner vi vitner om deres tilstedeværelse gjennom kirker og pilgrimshoteller, klostre og meditasjonssenter. I alle palestinske byer finner vi kristne menigheter som formidler Jesu vandring på jorden gjennom ivaretakelse av de hellige steder.

[Les mer]