header-img

Gunnar Stålsett: Vennskapssamarbeid er viktig

Vennskap Nord/Sør har fått gjentatte signaler fra Norad om at de ikke lenger kan støtte vennskapssamarbeid. Endringen skyldes at regjeringen vil prioritere bistandsarbeid med tydeligere resultater i sør. Denne realiteten lå som et mørkt bakteppe over feiringen av Moss og Aguacatan (Guatmela) 20-års jubileum nylig.
Tidligere biskop Gunnar Stålsett og Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H)var begge opprørt over den manglende politiske anerkjennelsen av vennskapssamarbeid.
- Med dagens flyktning- og klimakrise kan man ikke melde seg ut og si at utfordringene ikke angår oss. De fjerne ting er blitt de nære ting. Vennskapssamarbeid bidrar til denne forståelsen, sa Gunnar Stålsett fra talerstolen.

[Les mer]

 

Hvor går Vennskap Nord/Sør? Bli med 13. juni

13. juni samler vi representanter fra alle vennskapsgrupper og skoler i Norge til en idemyldring og prosess om veien videre for Vennskap Nord/Sør.
Vi ønsker innspill fra hele nettverket om hva organisasjonen er for dere, og hva dere ønsker framover. Vi har fått signaler fra Norad, som har vært vår viktigste støttespiller gjennom snart 25 år, om at Norad ikke lenger kan støtte vårt viktige arbeid. Dette er en alvorlig melding å få, så vi ønsker å involvere flest mulig fra vårt nettverk i prosessen videre. Invitasjon sendes ut snart, men hold av dagen.

[Les mer]

 

Elevorganisasjonen: Vi trenger mer internasjonalt samarbeid

- Vi må endre måten vi tenker og handler på. Vi kan ikke løse verdens problemer med samme tankegang som skapte dem, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen. 

Han savner tiltak som bringer elever sammen på tvers av landegrensene, både i rike og fattige land, og understreker med det viktigheten av partnerskap og vennskapssamarbeid.

[Les mer]

 

Naseer Arafats historie

Han kjenner byen godt, hver gate og hus i Nablus i Palestina. Arkitekten Naseer Arafat har i 20 år jobbet med en bok om den gamle arkitekturen i byen, fra Romerne og opp til en Israelske okkupasjonen i dag. Han er kontaktperson i vennskapssamarbeidet mellom Stavanger og Nablus. Les historien hans på engelsk:

[Les mer]

 

Teater på tvers av kulturer og skillelinjer

Oppland Arbeiderblad: Forestillingen Innafor&Uttafor var et samarbeidsprosjekt som Viken folkehøgskole, Gjøvik kommune og Pascal Norge og Korpus har samarbeidet med unge funksjonshemmede og funksjonsfriske fra Kenya, Colombia, USA, Spania og Den dominikanske republikk om å lage.

[Les mer på http://www.oa.no/Teater_p__tvers_av_kulturer_og_skillelinjer-5-35-79958.html]

 

Refleksjoner fra regnskogen

En gruppe Huni Kuin folk fra Amazonans har kommet til Oslo. De har et samarbeid med en gruppe ungdommer på Sagene. Tema for samarbeidet et urfolks situasjon og bevaring av regnskog. De har jobbet sammen siden 2012.
I samarbeid med sine norske partnere ønsker de å formidle sitt syn på verden, sett gjennom Huni Kuin-filosofi, med kunst- og kulturuttrykk.
-Nordmenn mangler sin åndelighet, men har en flott måte å organisere samfunnet på. De tar vare på naturen selv i byene, sier de.

[Les mer]