header-img

Samling 13. juni

13. juni samler vi representanter fra alle vennskapsgrupper og skoler i Norge til en idemyldring og prosess om veien videre for Vennskap Nord/Sør.
Vi ønsker innspill fra hele nettverket om hva organisasjonen er for dere, og hva dere ønsker framover. Signalene vi har fått fra Norad, vår viktigste støttespiller gjennom snart 25 år, om at de ikke lenger kan støtte det viktige arbeidet dere og vi gjør er en alvorlig beskjed å få, og vi vil se på muligheter framover og ønsker å involvere nettverket i dette. Invitasjon sendes ut snart, men hold av dagen.

[Les mer]

 

Bærekraftig utdanning

- Vi må endre måten vi tenker og handler på, vi kan ikke løse verdens problemer med samme tankegang som da vi skapte dem. Elevorganisasjonen savner tiltak som aktiviserer og kommunisere med elevene på tvers av landegrensene, og en helhetlig satsing på bærekraftig utdanning både i rike og fattige land, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen.

[Les mer]

 

Naseer fra Nablus

Han kjenner byen godt, hver gate og hus i Nablus i Palestina. Arkitekten Naseer Arafat har i 20 år jobbet med en bok om den gamle arkitekturen i byen, fra Romerne og opp til en Israelske okkupasjonen i dag. Han er kontaktperson i vennskapssamarbeidet mellom Stavanger og Nablus. Les historien hans på engelsk:

[Les mer]

 

Teater på tvers av kulturer og skillelinjer

Oppland Arbeiderblad: Forestillingen Innafor&Uttafor var et samarbeidsprosjekt som Viken folkehøgskole, Gjøvik kommune og Pascal Norge og Korpus har samarbeidet med unge funksjonshemmede og funksjonsfriske fra Kenya, Colombia, USA, Spania og Den dominikanske republikk om å lage.

[Les mer på http://www.oa.no/Teater_p__tvers_av_kulturer_og_skillelinjer-5-35-79958.html]

 

Refleksjoner fra regnskogen

En gruppe Huni Kuin folk fra Amazonans har kommet til Oslo. De har et samarbeid med en gruppe ungdommer på Sagene. Tema for samarbeidet et urfolks situasjon og bevaring av regnskog. De har jobbet sammen siden 2012.
I samarbeid med sine norske partnere ønsker de å formidle sitt syn på verden, sett gjennom Huni Kuin-filosofi, med kunst- og kulturuttrykk.
-Nordmenn mangler sin åndelighet, men har en flott måte å organisere samfunnet på. De tar vare på naturen selv i byene, sier de.

[Les mer]

 

Sammen for funksjonshemmedes rettigheter

Det nyetablerte sør-sør-samarbeidet mellom Mombasa-Morogoro-Thika jobber for å styrke funksjonshemmedes rettigheter i ØstAfrika. Gruppen springer ut fra Vennskap Nord/Sørs nettverk, og hver av dem har også et partnerskap med en norsk gruppe eller skole som jobber med fysisk eller psykisk utviklingshemmede. Se Facebook siden deres
(foto: Mombasa-Morogoro-Thika South South Friendship Network Groups logo)

[Les mer]