header-img

KrF og Venstre sikrer støtte til langsiktig bistand

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre kuttes ikke støtten til sivilt samfunn slik regjeringens forslag opprinnelig var, og Informasjonsstøtten beholdes. Dette er gode nyheter for frivillige organisasjoner som jobber med utvikling og bistand. Det har vært en massiv mobilisering, og mange har protestert mot de varslede kuttene. Men nå blir disse støtteordningene omtrent slik de har vært før for 2016, i alle fall.
Les hele saken i Bistandsaktuelt
Les Vårt Land: Slik hindrer de kutt i bistanden

[Les mer]

 

Opprop mot nedleggelse av Guatemalas ambassade

Organisassjoner som jobber i Guatemala har gått sammen om et opprop mot nedleggelse av den norske amassaden i Guatemala. I alt 33 internasjonale og 50 nasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner stiller seg bak dette. De skriver: -Norge var et av de solidariske landene som spilte en aktiv rolle under fredsprosessen i Guate­mala som førte til fredsavtalen i 1996, hvorav tre delavtaler ble undertegnet i Oslo. Norge tilrettela for dialog mellom partene og bidro til å styrke gjennomføringen av forpliktelsene i fredsavtalen, med sin langvarige og brede demokratiske bakgrunn. Slik bidro Norge til å få slutt på 36 år med væpnet konflikt og å åpne for overgangen til et demokratisk samfunn i Guatemala.

[Les mer]

 

-Uklokt å legge ned ambassaden i Guatemala City

Nyheten om at ambassaden i Guatemala City skal legges ned kommer som et sjokk for alle som bryr seg om situasjonen i Mellom-Amerika, skriver Petter Spæren i et leserbrev i Fredrikstad Blad.
For alle som bryr seg om situasjonen i Mellom-Amerika og har et forhold til Guatemala, kommer denne nyheten som et sjokk.  Les hele leserbrevet i Fredrikstad Blad

[Les mer]

 

Verden i dag krever ekstra midler

Pressemelding: Verden opplever nå den største humanitære katastrofen siden 2. verdenskrig. Det må også regjeringen ta på alvor. Det er ingen dugnad å sende regningen til verdens fattige.

I tilleggsproposisjonen til budsjettforslaget for 2016 foreslår Regjeringen  hvordan den vil finansiere de ekstra utgiftene til flyktninger i Norge. Regjeringen har signalisert at en stor del av denne regningen skal tas over bistandsbudsjettet. I stedet for en nasjonal dugnad legger regjeringen opp til å la verdens fattige betale.

 

[Les mer]

 

Les Sporbloggen

De norske, guatemalanske og tanzanianske deltakerne har nå vært hjemmefra i over 1 måned. De har fått språkundervisning, så det går lettere å snakke med vertsfamilier og venner. De har begynt å jobbe, og har fått mange nye erfaringer. Les bloggen om magesyke, hegeturer, arbeidsplasser og hverdagslivet på den andre siden av jorda.
http://spor.bloggnorge.com/ Foto: Johanna

[Les mer]

 

Landsmøte 2015

17. oktober var det landsmøte for Vennskap Nord/Sør på Litteraturhuset i Oslo. Nytt styre ble valgt, og kontinuiteten var sikret ved at flere ble gjenvalgt. Per Kristian Lunden ble gjenvalgt som styreleder, og Ingrid Kjeldsnes ble valgt som nestleder. Camilla Hellern, Mauricio Deliz og Petter barg (tidligere vara) ble gjenvalgt. Nye styremedlemmer var Andres Wengen og Andreas Sørensen. Se fullstendig  oversikt her
Organisasjonen markerte også sitt 25-års jubileum denne helgen, med musikk fra maya-bandet Balam Ajpu, taler og hilsener og noe å bite i.  Se mer på Vennskap Nord/Sørs Facebookside: https://www.facebook.com/friendshipnorthsouth?fref=nf

[Les mer]