header-img

Fremtidens skole i et globalt perspektiv?

Fra NyeMeninger.no: Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet og Judith Klein, RORG:
«Det vi trenger nå er ikke først og fremst skolegang for å lære de fattige i utviklingslandene å lese og skrive, men en omskolering av de rike i nord», sa Sibusiso M. Bengu, utdanningsminister iSør-Afrika under Nelson Mandelapå 90-tallet.Poenget hans er høyst aktuelt også i dag, ikke minst når Ludvigsenutvalget  legger frem sine anbefalinger for fremtidens skole og når FN i september skal vedta nye universelle bærekraftsmål. Vi mener det er viktig at alle barn og unge lærer å lese og skrive, men skal vi være i nærheten av å nå målet om å eliminere global fattigdom innen 2030 og skape en bærekraftig utvikling, trengs det også omskolering.

[Les mer]

 

- La heller tusen blomar bløme

Vi må ta vare på det brede utviklingssamarbeidet. Engasjementet er viktig i seg selv. Derfor er det ikke riktig vei for Norge å prioritere skarpere på tema, sektor og land i bistandspolitikken. Dette skriver tidligere evalueringsdirektør i Norad og norsk ambassadør i Malawi, Asbjørn Eidhammer i en kronikk i Bistandsaktuelt. 
- Norsk utviklingssamarbeid omfattar så mange ulike partar, universitet og høgskular, profesjonelle bistandsorganisasjonar og misjonsforeiningar, idrettslag, bedrifter og enkeltpersonar. Dette engasjementet er viktig i seg sjølv, skriver Eidhammer og bekrefter med det indirekte at også vennskapssamarbeidet bør ha en plass i utviklingspolitikken.
- Det er slett ikkje sikkert at ein konsentrasjon av bistanden vil vere meir til nytte for utviklingslanda eller betre svare på dei globale utfordringane vi står overfor, sier Eidhammer.
Les hele kronikken i Bistandsaktuelt

[Les mer på http://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2015/la-tusen-blomar-blome/]

 

Gunnar Stålsett: Vennskapssamarbeid er viktig

Vennskap Nord/Sør har fått gjentatte signaler fra Norad om at de ikke lenger kan støtte vennskapssamarbeid. Endringen skyldes at regjeringen vil prioritere bistandsarbeid med tydeligere resultater i sør. Denne realiteten lå som et mørkt bakteppe over feiringen av Moss og Aguacatan (Guatmela) 20-års jubileum nylig.
Tidligere biskop Gunnar Stålsett og Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H)var begge opprørt over den manglende politiske anerkjennelsen av vennskapssamarbeid.
- Med dagens flyktning- og klimakrise kan man ikke melde seg ut og si at utfordringene ikke angår oss. De fjerne ting er blitt de nære ting. Vennskapssamarbeid bidrar til denne forståelsen, sa Gunnar Stålsett fra talerstolen.

[Les mer]

 

Hvor går Vennskap Nord/Sør? Bli med 13. juni

13. juni samler vi representanter fra alle vennskapsgrupper og skoler i Norge til en idemyldring og prosess om veien videre for Vennskap Nord/Sør.
Vi ønsker innspill fra hele nettverket om hva organisasjonen er for dere, og hva dere ønsker framover. Vi har fått signaler fra Norad, som har vært vår viktigste støttespiller gjennom snart 25 år, om at Norad ikke lenger kan støtte vårt viktige arbeid. Dette er en alvorlig melding å få, så vi ønsker å involvere flest mulig fra vårt nettverk i prosessen videre. Invitasjon sendes ut snart, men hold av dagen.

[Les mer]

 

Elevorganisasjonen: Vi trenger mer internasjonalt samarbeid

- Vi må endre måten vi tenker og handler på. Vi kan ikke løse verdens problemer med samme tankegang som skapte dem, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen. 

Han savner tiltak som bringer elever sammen på tvers av landegrensene, både i rike og fattige land, og understreker med det viktigheten av partnerskap og vennskapssamarbeid.

[Les mer]

 

Naseer Arafat: Har alle israelere skyld?

Han kjenner byen godt, hver gate og hus i Nablus i Palestina. Arkitekten Naseer Arafat har i 20 år jobbet med en bok om den gamle arkitekturen i byen, fra Romerne og opp til en Israelske okkupasjonen i dag. Han er kontaktperson i vennskapssamarbeidet mellom Stavanger og Nablus. Les historien hans på engelsk:

[Les mer]