header-img

CONNECTING PEOPLE – Closing the gap or creating greater differences?


KONFERANSE 16. oktobber på Litteraturhuset:


Digital teknologi og sosiale medier har endret forutsetningene for global kommunikasjon og nettverksbygging. Vi vil fokusere på de mulighetene, men også utfordringene det fører med seg i et globalt Nord/Sør-perspektiv.

Vi ønsker blant annet å stille spørsmål om:
• Digitale skiller og om den teknologiske utviklingen og den økende bruken av sosiale medier virkelig gjør verden mindre?
• Knyttes mennesker fra forskjellige deler av verden sammen og lærer om hver andre og av hverandre -eller bidrar det tvert imot til å øke forskjeller og avstand?
• Hvordan skapes gode digitale nettverk?
Vi har fått med oss: Lene Pettersen, Solen Feyissa, Israel S. Aga og Ivar Evensmo til å se på forskjellige sider ved dette.

[Les mer]

 

Landsmøte 2015

17. oktober kl 11.00-13.00 blir det landsmøte for Vennskap Nord/Sør på Litteraturhuset i Oslo. Organisasjonen markere også sitt 25-års jubileum denne helgen.
Saker til landsmøte må meldes inn innen 18. september. Sakspapirer sendes ut to uker før.

Vennskapsgruppe- /skolemedlemmer kan velge én representant som har stemmerett. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett. Betalt medlemskap i 2014 eller 2015 gir grunnlag for stemme-/forslag-/talerett.

Arrangementet avsluttes lørdag ettermiddag/ kveld med et statusmøte og 25-års jubileumsmarkering.

[Les mer]

 

Klar for 5 spennende måneder

Klar for Guatemala og Tanzania - Åprets deltakere i Spor-programmet er klare for avreise. De neste 5 månedene skal de bo hos en familie, lære et nytt språk, jobbe på en lokal arbeidsplass og oppleve et nytt land. De to sør-sør-deltagere fra Guatemala drar til Tanzania, tanzanianerne  til Guatemala, og de norske skal til Tanzania eller Guatemala i 5 måneder. De siste ukene har de vært samlet i Oslo til forberedelser og Youth Camp.  i Vi er spent på å høre mer fra dem de neste måndene (foto: Liz Palm)

[Les mer]

 

Hva er viktig?

Dette  ble diskutert da Vennskap Nord/Sør samlet mennesker fra nettverket i Norge og i Sør til samlinger i Oslo, Tanzania, Palestina, Guatemala og SørAfrika. Spørsmål som ble tatt opp var: Hva er viktig for deres partnerskap og hva er veien videre? Hvilke metoder bruker dere i samarbeidet, hvilke ser dere for dere at dere kan bruke i fremtiden? Hvordan er maktbalansen mellom partnerne?

Det er viktig og nyttig for oss å møte alle dem som er engasjert i  disse globale partnerskapene, og som vet hvorfor dette arbeidet er så viktig for dem og lokalsamfunnet. Vi tar med oss mange ideer, hjertesukk, ønsker og spørsmål hjem.

Tilbakemeldingene fra samlingene blir samlet og analysert sammen med en spørreundesøkelse, og skal bidra til å utvikle organisasjonen slik at den relevant og handlekraftig også i framtiden.

 

[Les mer]

 

Fremtidens skole i et globalt perspektiv?

Fra NyeMeninger.no: Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet og Judith Klein, RORG:
«Det vi trenger nå er ikke først og fremst skolegang for å lære de fattige i utviklingslandene å lese og skrive, men en omskolering av de rike i nord», sa Sibusiso M. Bengu, utdanningsminister iSør-Afrika under Nelson Mandelapå 90-tallet.Poenget hans er høyst aktuelt også i dag, ikke minst når Ludvigsenutvalget  legger frem sine anbefalinger for fremtidens skole og når FN i september skal vedta nye universelle bærekraftsmål. Vi mener det er viktig at alle barn og unge lærer å lese og skrive, men skal vi være i nærheten av å nå målet om å eliminere global fattigdom innen 2030 og skape en bærekraftig utvikling, trengs det også omskolering.

[Les mer]

 

- La heller tusen blomar bløme

Vi må ta vare på det brede utviklingssamarbeidet. Engasjementet er viktig i seg selv. Derfor er det ikke riktig vei for Norge å prioritere skarpere på tema, sektor og land i bistandspolitikken. Dette skriver tidligere evalueringsdirektør i Norad og norsk ambassadør i Malawi, Asbjørn Eidhammer i en kronikk i Bistandsaktuelt. 
- Norsk utviklingssamarbeid omfattar så mange ulike partar, universitet og høgskular, profesjonelle bistandsorganisasjonar og misjonsforeiningar, idrettslag, bedrifter og enkeltpersonar. Dette engasjementet er viktig i seg sjølv, skriver Eidhammer og bekrefter med det indirekte at også vennskapssamarbeidet bør ha en plass i utviklingspolitikken.
- Det er slett ikkje sikkert at ein konsentrasjon av bistanden vil vere meir til nytte for utviklingslanda eller betre svare på dei globale utfordringane vi står overfor, sier Eidhammer.
Les hele kronikken i Bistandsaktuelt

[Les mer på http://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2015/la-tusen-blomar-blome/]