header-img

Er du reiselysten? Har du lyst til å oppleve verden?

Søk på spor: Har du lyst til å utforske en annen kultur, utfordre deg selv og dra på ditt livs eventyr? Nå har du sjansen til å reise på 5 måneders utveksling til GUATEMALA eller TANZANIA gjennom utvekslingsprogrammet SPOR.
SPOR er en 5 måneders kulturutveksling til Guatemala eller Tanzania hvor du får muligheten til å oppleve og ta del i hverdagslivet i et av de to landene.

[Les mer]

 

En varslet avkristning av ”Det hellige land”

I mer enn to tusen år har kristne i Palestina sett det som sin helt spesielle oppgave å ta vare på de hellige stedene i det vesten kaller ”Det hellige land”.
De har sett det som sin oppgave og forpliktelse å være vertskap for vestens kristne på pilgrimsreise. I Betlehem og Jerusalem finner vi vitner om deres tilstedeværelse gjennom kirker og pilgrimshoteller, klostre og meditasjonssenter. I alle palestinske byer finner vi kristne menigheter som formidler Jesu vandring på jorden gjennom ivaretakelse av de hellige steder.

[Les mer]

 

Tildeling med fokus på utdanning

I 2015 er det 37 grupper og skoler som får støtte til samarbeid fra Vennskap Nord/Sørs skole- og lokalsamfunnsprogram. Tildelingen er på totalt 2.586.000. Vennskap Nord/Sør mottok i alt 54 søknader fra både skole og grupper. Etter at vi fikk redusert støtte fra Norad har vi valgt å prioritere samarbeid som jobber med å gi barn og ungdom global kompetanse, og kvalitet i utdanningen. Dette betyr at det er flere skoler enn grupper som får støtte, og gruppene som ble valgt til å få støtte er de somsamarbeider med skoler/elever i lokalsamfunnsprosjektene sine.

[Les mer]

 

Hvordan lage bærekraftig varmtvann?

Yrkesfagelever fra Kamuli og Kisubi i Uganda har gått på kurs for å lære både om rørlegger- og elektrikerhåndtverk, og miljø: hvordan  bruke solenergi for å varme vann, og hvordan koble dette sammen . Dette er nyttig kunnskap når de skal ut i yrkeslivet som rørleggere og elektrikere. Kurset er et samarbeid mellom Kuben videregående skole i Oslo, St. Joseph Yrkes Training Centre i Kamuli, St. Joseph Technical Institute i Kisubi, og Vennskap Nord/Sør

[Les mer]

 

Lite håp om en palestinsk stat

Kanskje var det siste krampetrekning for en palestinsk stat som fikk de palestinske myndighetene til å samle folk fra en hel verden til konferanse i Ramallah i slutten av november. 2014 er FN’s internasjonale år for solidaritet med det palestinske folket.
Lite er skjedd i solidaritetsåret som gir grunn til optimisme. Forsøkene på å få til en forhandlet fred, saboteres hver gang av meldingen om nye bosettinger i Jerusalem og på Vestbredden. Også I år har Gaza blitt gjenstand for massive angrep med død, ødeleggelser og fortvilelse som resultat.

[Les mer]

 

Sarpsborg er endelig fairtradekommune

Torsdag vedtok bystyret at Sarpsborg omsider skal bli en Fairtrade-by, etter at det i 2008 først ble vedtatt å jobbe for det. Østfold faritrade, i Vennskap Nord/Sørs nettverk, har jobbet målrettet med å få det dette, og endelig har de kommet i havn med dette viktige arbeidet. Kommunen har satt sammen en lokal styringsgruppe som skal være med på å sikre et bredt engasjement også utenfor kommunens lokaler.
Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.
Les mer om Fairtrade

[Les mer på http://www.sa.no/Omsider_en_Fairtrade_by-5-46-41665.html]