header-img

Klar for 5 spennende måneder

Klar for Guatemala og Tanzania - Åprets deltakere i Spor-programmet er klare for avreise. De neste 5 månedene skal de bo hos en familie, lære et nytt språk, jobbe på en lokal arbeidsplass og oppleve et nytt land. De to sør-sør-deltagere fra Guatemala drar til Tanzania, tanzanianerne  til Guatemala, og de norske skal til Tanzania eller Guatemala i 5 måneder. De siste ukene har de vært samlet i Oslo til forberedelser og Youth Camp.  i Vi er spent på å høre mer fra dem de neste måndene (foto: Liz Palm)

[Les mer]

 

Konferanse og landsmøte 2015

16. og 17. oktober blir det kornferanse og landsmøte for Vennskap Nord/Sør på Litteraturhuset i Oslo. Organisasjonen markere også sitt 25-års jubileum denne helgen.
Arrangementet innledes fredag 16. oktober med en konferanse om bruk av digitale verktøy innen nettverkssamarbeid og muligheter og utfordringer forbundet med dette.

Selve landsmøtet avholdes lørdag 17. oktober kl. 11.00 - 13.00. Innkalling er sendt ut, og program og påmeldingsinformasjon sendes ut i uke 37. Saker til landsmøte må meldes inn innen 18. september. Og sakspapirer sendes ut to uker før.

 

[Les mer]

 

Hva er viktig?

Dette  ble diskutert da Vennskap Nord/Sør samlet mennesker fra nettverket i Norge og i Sør til samlinger i Oslo, Tanzania, Palestina, Guatemala og SørAfrika. Spørsmål som ble tatt opp var: Hva er viktig for deres partnerskap og hva er veien videre? Hvilke metoder bruker dere i samarbeidet, hvilke ser dere for dere at dere kan bruke i fremtiden? Hvordan er maktbalansen mellom partnerne?

Det er viktig og nyttig for oss å møte alle dem som er engasjert i  disse globale partnerskapene, og som vet hvorfor dette arbeidet er så viktig for dem og lokalsamfunnet. Vi tar med oss mange ideer, hjertesukk, ønsker og spørsmål hjem.

Tilbakemeldingene fra samlingene blir samlet og analysert sammen med en spørreundesøkelse, og skal bidra til å utvikle organisasjonen slik at den relevant og handlekraftig også i framtiden.

 

[Les mer]

 

Fremtidens skole i et globalt perspektiv?

Fra NyeMeninger.no: Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet og Judith Klein, RORG:
«Det vi trenger nå er ikke først og fremst skolegang for å lære de fattige i utviklingslandene å lese og skrive, men en omskolering av de rike i nord», sa Sibusiso M. Bengu, utdanningsminister iSør-Afrika under Nelson Mandelapå 90-tallet.Poenget hans er høyst aktuelt også i dag, ikke minst når Ludvigsenutvalget  legger frem sine anbefalinger for fremtidens skole og når FN i september skal vedta nye universelle bærekraftsmål. Vi mener det er viktig at alle barn og unge lærer å lese og skrive, men skal vi være i nærheten av å nå målet om å eliminere global fattigdom innen 2030 og skape en bærekraftig utvikling, trengs det også omskolering.

[Les mer]

 

- La heller tusen blomar bløme

Vi må ta vare på det brede utviklingssamarbeidet. Engasjementet er viktig i seg selv. Derfor er det ikke riktig vei for Norge å prioritere skarpere på tema, sektor og land i bistandspolitikken. Dette skriver tidligere evalueringsdirektør i Norad og norsk ambassadør i Malawi, Asbjørn Eidhammer i en kronikk i Bistandsaktuelt. 
- Norsk utviklingssamarbeid omfattar så mange ulike partar, universitet og høgskular, profesjonelle bistandsorganisasjonar og misjonsforeiningar, idrettslag, bedrifter og enkeltpersonar. Dette engasjementet er viktig i seg sjølv, skriver Eidhammer og bekrefter med det indirekte at også vennskapssamarbeidet bør ha en plass i utviklingspolitikken.
- Det er slett ikkje sikkert at ein konsentrasjon av bistanden vil vere meir til nytte for utviklingslanda eller betre svare på dei globale utfordringane vi står overfor, sier Eidhammer.
Les hele kronikken i Bistandsaktuelt

[Les mer på http://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2015/la-tusen-blomar-blome/]

 

Gunnar Stålsett: Vennskapssamarbeid er viktig

Vennskap Nord/Sør har fått gjentatte signaler fra Norad om at de ikke lenger kan støtte vennskapssamarbeid. Endringen skyldes at regjeringen vil prioritere bistandsarbeid med tydeligere resultater i sør. Denne realiteten lå som et mørkt bakteppe over feiringen av Moss og Aguacatan (Guatmela) 20-års jubileum nylig.
Tidligere biskop Gunnar Stålsett og Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H)var begge opprørt over den manglende politiske anerkjennelsen av vennskapssamarbeid.
- Med dagens flyktning- og klimakrise kan man ikke melde seg ut og si at utfordringene ikke angår oss. De fjerne ting er blitt de nære ting. Vennskapssamarbeid bidrar til denne forståelsen, sa Gunnar Stålsett fra talerstolen.

[Les mer]