header-img
Meny

Landsmøtet 2017

Vennskap Nor/Sørs landsmøte avholdes lørdag 25. mars på Litteraturhuset i Oslo.

 

 

[Les mer]

 

Fred i Guatemala -20 år etter

I anledning 20-årsjubileet for fredsavtalen i Guatemala inviterer Mellom-Amerikaforum til arrangementer mange spennende arrangementer i Oslo 1. til 5. desember. Norge har mange og lange forbindelser med Guatemala, og mange vil være med å markere dette.

[Les mer]

 

20 år siden fredsavtalen i Guatemala

I år markerer vi at det er  20 ÅR SIDEN FREDSAVTALEN
I GUATEMALA BLE UNDERTEGNET I OSLO OG FEIRET I FREDRIKSTAD
Mandag 28. november kl. 18.00 på Fredrikstad kino vises filmen IXCANUL.
Etter filmen blir det samtale med Petter Skauen på kafé Bendik.
Det blir også en enkel servering.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Onsdag 30. november kl. 18.00 er det Fredsmarsj gjennom
Nygårdsgata med fakler. Oppmøte ved Fredrikstad Rådhus. Vi får appell av ordfører Jon Ivar Nygård. Musikkinnslag og hilsner

[Les mer]

 

Vennskapskonferanse i Sarpsborg

28. og 29. oktober samlet Palestina-gruppene og andre interesserte seg til vennskapskonferanse i Sarpsborg.
Hans Morten Haugen, professor i internasjonal diakoni  snakket om Israels ønske om å tilhøre Vesten – hvilke krav kan og bør stilles til staten Israel - og hvilke sanksjoner kan og bør brukes mot staten Israel?
Nils Butenschøn,professor i statsvitenskap ved Norsk senter for Menneskerettigheter, snakket om situasjonen i Palestinske områder etter valget i begynnelsen av oktober.
Om kvelden var det bokbad med forfatter og tidligere Midt-Østen korrespondent Odd Karsten Tveit om hans siste bok – Salongen i Jerusalem.
Lørdagen snakket man om egne erfaringer, utfordringer og målsettinger med vennskapsarbeidet.
Mer informasjon kommer

[Les mer]

 

Hva har vi lært?

“Det å få Norge litt på avstand fikk oss til å tenke. Vi føler det norske folk har fremmedfrykt. Nordmenn er rett og slett nervøse for det som er nytt og ukjent. Ettersom vi var i Guatemala da flyktningehysteriet begynte, så vi det fra en helt annen synsvinkel. Det var rett og slett skummelt å se hvordan våre landsmenn oppførte seg, mens vi satt i et fremmed land og ble tatt i mot med åpne armer».

Sitat fra evalueringen til de norske Spor-deltakerne om oppholdet i Guatemala

[Les mer]

 

Vennskap Nord/Sør får ikke videre støtte

Forrige uke kom beskjeden fra Norad. Vennskap Nord/Sør har fått avslag på hovedsøknaden for 2016-18 (med overordnet tema FNs bærekraftsmål). Vi har også fått avslag på søknad om informasjonsstøtte for 2016 (med tema flyktninger). Vi har mottatt et beløp for avvikling innen sommeren 2016.
Vi er veldig takknemlige for all den støtten som dere alle har vist oss den siste tiden. Dessverre var ikke engasjementet og mobiliseringen tilstrekkelig til å endre Norads syn på relevansen og viktigheten av vennskap og frivillighet i den langsiktige bistanden. I tillegg har en utfordrende flyktningsituasjon og akutte globale kriser bidratt til at det er mange som kjemper om de samme midlene.

[Les mer]